Nguyên tắc xử lý

Võ Lâm Truyền Kỳ là một xã hội thu nhỏ với đủ hạng người, người ngay không ít mà kẻ gian cũng nhiều. Bổn Trang tuy chủ trương không can thiệp vào ân oán của Võ Lâm, song điều đó không có nghĩa là Bổn Trang khoanh tay đứng nhìn kẻ gian lộng hành, làm vẫn đục môi trường chung.

Để bảo đảm cho sự an toàn của Quý đồng đạo trên bước đường hành hiệp và thế giới Võ Lâm ngày càng trong sạch, văn minh, Bổn Trang đã chỉnh sửa lại một số nguyên tắc xử lý, chặt chẽ và nghiêm minh hơn.

Những trường hợp liên quan đến tài khoản

Các vi phạm Lần 1 Lần 2 Lần 3
Hack tài khoản hoặc vật phẩm của người khác. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Giả mạo GM, Admin, nhân viên Tân Kiếm Hiệp. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Giả mạo hoặc lừa đảo người chơi . Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 14 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Những trường hợp liên quan đến nói tục

Các vi phạm Lần 1 Lần 2 Lần 3
Sử dụng từ ngữ thô tục (chửi bậy, lời rao bậy trong game, forum, trong tù…). Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 2 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng những từ ngữ thô tục xúc phạm GM, Admin. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 2 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng từ ngữ thô tục, xúc phạm BQT Tân Kiếm Hiệp dưới mọi hình thức. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Những trường hợp vi phạm nguyên tắc đặt tên

Các vi phạm Lần 1 Lần 2 Lần 3
Sử dụng tên nhân vật phạm quy. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản 1 tuần, KH tự chuyển server và đổi tên.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Sử dụng tên Bang phái phạm quy. Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản BC 3 ngày, sau thời gian đó BC phải huỷ bang.
Nếu sau đó công ty phát hiện vẫn còn Bang hội này, khóa tài khoản BC vĩnh viễn, hủy bang hội này.
Sử dụng ký tự đặc biệt để đặt tên Bang phái (xem như có hành vi can thiệp vào trò chơi làm thay đổi kết quả bình thường). Thông báo trong forum.
Giải tán Bang hội và sẽ không hỗ trợ những thiệt hại có thể xảy ra cho những Bang hội đặt tên có ký tự đặc biệt sau ngày 20/9/2006.
Sử dụng tên vi phạm nguyên tắc đặt tên để làm danh hiệu trong Bang phái. Khóa tài khoản 2 ngày. Khóa tài khoản 3 ngày. Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng tên không dấu đa nghĩa. Trong trường hợp này, BQT Tân Kiếm Hiệp sẽ toàn quyền quyết định.
Tên shop phạm quy. Tùy theo vi phạm tương ứng với các điều khoản trong bản nội quy.

Những trường hợp tuyên truyền, truyền bá, quảng cáo

Các vi phạm Lần 1 Lần 2 Lần 3
Tuyên truyền, truyền bá:
Sản phẩm khác những sản phẩm do Tân Kiếm Hiệp phát hành (Web, game…).
Vi phạm thuần phong mỹ tục.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Rao, mua bán tài khoản trong game, forum... Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản BC 2 ngày.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khoản BC 3 ngày.
Thông báo forum.
Khóa tài khoản BC 7 ngày.
Tuyên truyền, truyền bá:
Hack, bug, dupe…
Hình thức lừa đảo.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
Xách động, bài xích.
Đả kích, xúc phạm và làm tổn hại uy tín của VLTK và BQT Tân Kiếm Hiệp.
Thông báo trong forum.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
Những vi phạm khác có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có ý định tổn hại đến người khác. Thông báo trong forum.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.

Những trường hợp liên quan đến tài khỏan

Các vi phạm Lần 1 Lần 2
Có hành vi gây ảnh hưởng tới hoạt động trò chơi như: chặn những nơi phi chiến đấu, chặn cửa ra vào các khu vực luyện công, chặn NPC, những nẻo đường tà... Khóa tài khoản 2 ngày. Khóa tài khoản vĩnh viễn.