Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

[Sự Kiện] Thiên Địa Đơn

Cập nhật sự kiện Thiên Địa Đơn

- Thời gian bắt đàu: 17h ngày 19/07
- Thời gian kết thúc: 17h ngày 30/07

Chi tiết sự kiện: xem tại đây

Tân Kiếm Hiệp