Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Hoạt động Thiên Ma Nhai


- Thời gian : 12 giờ, 16 giờ, 19 giờ hàng ngày, báo danh trước 15 phút 
   (11 giờ 45, 15 giờ 45, 18 giờ 45)
- Thời gian diễn ra : 30 phút.
- Điểm báo danh : 
+ Đi từ Xa Phu chọn đến Thiên Ma Nhai.
+ Đến tọa độ 200/199 sẽ có 4 NPC báo đanh 4 cửa Đông Tây Nam Bắc.
- Dụng cụ : Thiên Ma Lệnh Bài( lần đầu tham gia mất 30 vạn lượng ko cần lệnh bài )
* Yêu Cầu : lever 120 trở lên

- Báo Danh :
+ Trong thời gian báo danh, có thể thoát game.
+ Trong thời gian chiến đấu, mỗi người được cho phép 5 lần hồi sinh,.
Chú ý: Nếu bị ngắt kết nối hoặc thoát game sẽ tính bị mất 1 lần hồi sinh.

* Nội dung :
- Sau khi sự kiện bắt đầu đến NPC báo danh để vào khu vực sự kiện.
- Khi vào khu vực chiến đấu sẽ có 2 giây bất tử và được đến một vị trí bất kỳ trong khu vực sự kiện.
- Trong khu vực chiến đấu có Quái khi tiêu diệt sẽ nhận được kinh nghiệm và vật phẩm.
- Trong quá trình PK, đánh quái có thể nhận thêm 1 lần hồi sinh (xác suất 5%)
- Nếu bị tử nạn sẽ được đưa về khu vực báo danh.
- Cửa Đông và Tây có cùng chung 1 khu vực Tầng 2. 
  Nam và Bắc có cùng chung 1 khu vực Tầng 2. Và tất cả có cùng chung Tầng 3
- Tiêu diệt Thủ Lĩnh Tầng 1 sẽ tiếp tục đi tiếp Tầng thứ 2.
- Tiêu diệt Thủ Lĩnh Tầng 2 sẽ tiếp tục đi tiếp Tầng thứ 3.
- Tầng 3. Tiêu diệt Thủ Lĩnh Tầng 3 sẽ kết thúc sự kiện.
- Tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh các ải nhận được vật phẩm và kinh nghiệm.
- Có thể đồ sát.
- Không thể sử dụng thổ địa phù và các loại Triệu Hồi Phù
- Có thể tổ đội, đổi màu.

Tân Kiếm Hiệp