Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Cập nhật Thất Sát Động - Thất Sát Tinh Anh

Nội Dung hoạt động

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Thất Sát tại Thất Sát Động 

tiêu diệt các Thất Sát tại khu vực sự kiện khi đủ số lượng yêu cầu

tiêu diệt thành công Thất Sát Tinh Anh thì sẽ lập tức xuất hiện Thất Sát Động Chủ

Khi hoàn thành tiêu diệt Thất Sát Động Chủ sẽ nhận được các phần thưởng

 vật phẩm, trang bị vô cùng phong phú.


Bản đồ sự kiện: Thất Sát Động

Thời gian diễn ra

 • 21 giờ 00
 • Thời gian diễn ra mỗi lần là 30 phút.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hồng Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Bào Tinh Anh

 • Vị trí: Thất Sát Động.
 • Xuất hiện tại giữa bản đồ Thất Sát Động, sau khi tiêu diệt tất cả Hoàng Bào Tinh Anh trong bản đồ sẽ xuất hiện Thất Sát Động Chủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thất Sát Động Chủ

 • Vị trí: Thất Sát Động.
 • Xuất hiện tại giữa bản đồ Thất Sát Động, sau khi tiêu diệt tất cả Hoàng Bào Tinh Anh.
 • Thời gian tồn tại: 60 phút.
 • Tiêu diệt thành công sẽ nhận được các trang bị xanh quý giá và các nguyên liệu chế tạo quý hiếm.

Phần thưởng khi tham gia hoạt động

 • Kinh nghiệm
 • Vật phẩm
 • Trang bị xanh cấp cao

Tân Kiếm Hiệp