Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Bảo trì máy chủ

BQT xin thông báo bảo trì hệ thống mạng máy chủ Tân Kiếm Hiệp ngày 29 - 5
Thời gian bảo trì dự kiến: 22 giờ đến 23 giờ

Xin cảm ơn!

bảo trì máy chủ

Tân Kiếm Hiệp