Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Hướng dẫn làm nhiệm vụ môn phái nhận kỹ năng 90

Lưu ý:

 • Nhân vật đạt cấp độ 90 mới có thể nhận nhiệm vụ
 • Làm nhiệm vụ chỉ nhận được 1 skill 90 tùy chọn
Hướng dẫn làm nhiệm vụ môn phái nhận skill 90
 • Nhân vật đạt cấp độ 90 trở lên đến NPC môn phái nhận nhiệm vụ
 • nhận nhiệm vụ

  nhận nhiệm vụ

 • Đến nơi làm nhiệm vụ đánh ác tặc giang hồHoa Sơn tọa độ 325/219
 • nhận nhiệm vụ

 • Yêu cầu đánh bại ác tặc giang hồ 2 lần
 • Lưu ý:

  • Những người chơi cùng nhận nhiệm vụ có thể tổ đội cùng nhau làm.
 • Kiếm tra tiến độ nhiệm vụ
 • nhận nhiệm vụ

 • Hoan thành nhiệm vụ người chơi đến NPC môn phái trả nhiệm vụ và nhận skill 90 lựa chọn

Tân Kiếm Hiệp