Tin Tức Tân Kiếm Hiệp

Quy Tắc PK và Giảm PK

PK chiến đấu

Chỉ có những nhân vật có màu chữ khác nhau mới có thể chiến đấu với nhau (trừ những người có màu chữ trắng không thể tham gia chiến đấu). Đối với những người có màu chữ đỏ khi ở trạng thái chiến đấu có để tham chiến với cả thành viên trong tổ đội của mình.

Trạng thái luyện công

Những nhân vật ở trạng thái luyện công biểu tượng luyện công sẽ không thể tham chiến mà phải chuyển sang chế độ chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát.

Chỉ có thể chuyện từ trang thái chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát. trở về trạng thái luyện công khi đang ở khu vực an toàn (phi chiến đấu)

Trạng thái chiến đấu

Những nhân vật đang ở trạng thái chiến đấu biểu tượng chiến đấu sẽ có thể tham chiến với các nhân vật khác ở cùng trạng thái chiến đấu (khác màu chữ, không thể tham chiến với người mới - chữ trắng). Khi ở trạng thái chiến đấu người chơi sẽ không thể chuyển về trạng thái luyện công. Chỉ có thể chuyện từ trang thái chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát. trở về trạng thái luyện công khi đang ở khu vực an toàn (phi chiến đấu)

Trạng thái đồ sát

Những nhân vật ở trạng thái đồ sát biểu tượng đồ sát có thanh máu màu hồng thay vì màu xanh khi ở các trạng thái khác. Trạng thái đồ sát chỉ dùng trong trường hợp một người muốn tham chiến trong khi người kia (khác màu, trừ người mới - chữ trắng) đang ở trạng thái luyện công. Chỉ có thể chuyện từ trang thái chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát. trở về trạng thái luyện công khi đang ở khu vực an toàn (phi chiến đấu)

Trạng thái cừu sát (giết thù)

Khi 2 người chơi cùng màu chữ, họ không thể tham chiến ở bất kỳ trạng thái nào khác, chỉ có thể tham chiến khi ở trạng thái cừu sát

trạng thái cừu sát

Trạng thái cừu sát được kích hoạt sau 10 giây, bắt đầu tình từ khi người chơi chọn vào ô cừu sát.

Trạng thái cừu sát chỉ kết thúc khi có 1 trong 2 người ngã xuống hoặc 1 trong 2 người thoát khỏi trò chơi, di chuyển khỏi vùng cừu sát (bản đồ khác).

thông báo cừu sát

Điểm PK

 • Ở trạng thái chiến đấu: những người tham chiến sau khi chiến thắng sẽ không bị nhận điểm PK.
 • Ở trạng thái đồ sát: dùng để "xử" người chơi khác đang ở trạng thái luyện công, người ở chế độ đồ sát sẽ bị tăng 1 điểm PK sau khi hạ được đối phương. Nhưng nếu người bị đồ sát đánh trả và chiến thắng thì người đồ sát sẽ không bị nhận điểm PK.
 • Ở trạng thái cừu sát:người chủ động tiến hành cừu sát người khác sẽ bị tăng 2 điểm PK sau khi chiến thắng và người bị cừu sát phản công sẽ không nhận điểm PK sau khi chiến thắng.
  • Số lượng điểm PK lớn nhất của một nhân vật là 10 và thấp nhất là 0.
  • Đối với những địa điểm đặc biệt như võ đài, lôi đài, chiến trường Tống Kim, công thành chiến đánh ngã đối thủ sẽ không nhận điểm PK.

Nhân vật có số điểm PK lớn hơn 0 khi tham chiến thất bại sẽ

Rơi ra một số trang bị trên người.

Số lượng điểm PK sẽ giảm xuống 1 điểm đồng thời dựa theo số lượng điểm PK khác nhau mà có các "hình phạt" dành cho những người có điểm PK lớn hơn 0.

Mất một số điểm kinh nghiệm.

Sau đây là bảng thống kê chi tiết những điểm kinh nghiệm, ngân lượng, vật phẩm và trang bị sẽ mất đi ứng với mỗi điểm số PK khác nhau:

Điểm số PK Điểm kinh nghiệm tổn thất Số ngân luợng mất đi
0 1% 0%
1 1% 15%
2 2% 20%
3 3% 25%
4 5% 30%
5 10% 35%
6 15% 40%
7 20% 45%
8 30% 50%
9 40% 50%
10 50% 50%

Mất trang bị là xác xuất đánh rơi trang bị đeo trên người khi tham chiến thất bại.

Kinh nghiệm bị mất không quá 500.000 điểm.

Khi điểm kinh nghiệm dưới -80%: (giới hạn cao nhất là 100%)
 • Sẽ không thể chuyển sang các trạng thái đồ sát, cừu sát.

Ở vị thế này người chơi phải luyện cho nhân vật tăng đến trên -50% mới có thể đầu thú giảm điểm PK.

Giảm PK khi bị tiêu diệt: (đây là cách để hạ điểm PK của Quí đồng đạo có PK nhỏ hơn 6)
 • Khi bị người chơi tiêu diệt sẽ giảm 1 PK
 • Đồng thời mất một lượng kinh nghiệm, ngân lượng theo bảng bên trên
Tự thú để giảm PK: (đây là cách duy nhất để hạ điểm PK của Quí đồng đạo có PK từ 6 trở đi)
 • Đồng đạo đến Nha môn tại các thành thị nói chuyện với Nha dịch, chọn ô tự thú.
 • Nha dịch sẽ mang người chơi vào đại lao (chỉ thực hiện được khi điểm PK lớn hơn 0) và lấy đi tất cả ngân lượng có trong người.
Quy tắc giảm PK nhỏ hơn 6
 • Số giờ để giảm 1 PK: 1 giờ
 • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 2 vạn lượng
Quy tắc giảm PK từ 6 trở đi
 • Số giờ để giảm 1 PK: 2 giờ
 • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 5 vạn lượng

Tân Kiếm Hiệp